Dakonderhoud

Het is van groot belang om ook uw dak(en) goed te onderhouden. Beginnende scheurtjes in het platte dak of losliggende of kapotte pannen die eventuele lekkages kunnen gaan veroorzaken worden hiermee vroegtijdig opgespoord en verdere problemen voorkomen. Denkt u daarbij ook aan het schoonmaken van de dakgoten, ook een service die wij verlenen.